سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کانون توحید (مسجد امیر المومنین زازران )شهرستان فلاورجان

؟؟

ما می گوییم: من …
شهید می گوید: او …
ما می گوییم: او …
شهید می گوید: تو …
ما می گوییم: تو …
شهید می گوید: من …
ما همیشه عقب تریم …
ما می گرییم …
آنان می گریند؛
ما برای آنان…
آنان برای ما؛
ما از نبودن شان…
آنان از نبودن مان؛
دردناک تر از این تساویِ نابرابر آیا دیده اید؟

f8dee726cae3445f845c547dfad08049.jpg