سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کانون توحید (مسجد امیر المومنین زازران )شهرستان فلاورجان

//

 

 

شاید تنها واژه «ایثار» بتواند تفسیرگر رشادت دلاورمردانی باشد

که سالهای سال میان امروز و دیروز هروله عشق می کنند .

چشمان نافذ و ابری و لبهای خشکیده و متبسم آنها گویای رنجی

نهفته از سالهای جنگ است که به خاطر آن روح بلندشان

در آن فضای ملکوتی گاه متوقف می شود و گاه فریادشان در میان

خانه ها و آسایشگاهها و خیابانها برای بیداری ما از

غفلتها به گوش می رسد

آیا خبری از آنهایی که به خاطر آرامش ما آسایش خویش را فدا کردند، داریم...